Jezero Čepel: Nekada deponija, a danas pravo prirodno bogatstvo

Jezero Čepel: Nekada deponija, a danas pravo prirodno bogatstvo

Peskara 1 ili kako ga lokalno stanovništvo naziva Čepel jezero jeste jezero za koji važi režim ribolova uhvati-pusti, sportski aspekt ribolova, obezbeđujući tako kontinuirano bogatstvo ribljeg fonda.

Čepel jezero nastalo je iskopavanjem peska neravnomerne dubine od 1 do 9 metara.

Na ovom izuzetno čistom jezeru nalazi se 18 pozicija, koje su uređene i obeležene za pecanje . Svakoj se može prići automobilom, svaki ribolovac ima svoj komfor i može da postavi šator. Ono što je karakteristično za svaku poziciju jeste da je svaka drugačija za pecanje.

Dno jezera je peskovito, a postoje i prirodni bunari koji izviru.

Riba je izuzetno zdrava i krupna, a u jezeru se nalaze sledeće riblje vrste: šaran, amur, štuka, bela riba, deverika, crvenperka, bodorka, babuška.

 

Nekada je ovo jezero bilo deponija u priobalju. Na žalost, veoma često se susrećemo sa problemom divljih deponija koji su potencijalni zagađivači vazduha, vode i zemlje.

 

No, danas je to čisto jezero, jer članstvo KSR „BANAT“ i lokalno stanovništvo vodi računa o tome da se jezero redovno održava, da je bezbedno i čisto, da i deca mogu ovde da borave. Kad su otklonjene deponije usledilo je pošumljavanje.

Redovno se vrši ispitivanje kvaliteta vode jezera Čepel i veoma je pohvalna činjenica da je  već više puta proglašena vodom 1 kategorije sa izuzetnim procentom zastupljensoti kiseonika.

Pogledajte šta su sa nama podelili članovi KSR „Banat“ iz Zrenjanina,  Slavko Čolak i Boško Mijatov!