Vodimo računa o rekama – ribe se bore za opstanak!

Vodimo računa o rekama – ribe se bore za opstanak!

Veliki broj slatkovodnih riba živi u našim vodama. Na žalost, zbog zagađenja reka, staništa kao i nelegalnog ribolova su veoma ugrožene. Situacija je alarmantna, i svake godine riblji fond se sve više smanjuje.

Najveći problemi zagađenja su:

 • ribokradice i prekomerni ulov riba,
 • industrijske otpadne vode,
 • otpaci iz klanica,
 • zagađenje voda teškim metalima, pesticidima,
 • neuređene deponije,
 • termoelektrane,
 • nemar čoveka.

 

U najzagađenije reke spadaju Stari plovni Begej, Toplica, Veliki Lug, Lugomir, Crni Timok i Borska reka, kao i kanal Vrbas-Bečej.

Voda ima veliki značaj za sve: ljude, biljke, životinje. Voda je uslov života i možemo slobodno reći da je ona:  osnov života, neophodna namirnica za kompletnu biocenozu uključujući i čoveka, izvor hrane i neophodnih minerala, predmet rada i sredstvo za rad, sredina za mnoge žive organizme, izvor energetskih resursa, mesto rekreacije.

U Srbiji skoro da nema čiste vode, sve više se degradira, najviše nebrigom čoveka sa svojim aktivnostima, odnosno veštačkim zagađivanjem.

 

 

Kvalitet voda se može povećati sledećim merama zaštite:

 • smanjenjem količine štetnih materija,
 • eliminacija uzroka zagađivanja,
 • korišćenje hemijskih sredstava i hemikalija koje se ubacuju u vodu radi neutralisanja štetnih materija,
 • korišćenje određenih mehaničkih sredstava (rešetke, sedimentacija, flotacija) pri čemu se odstranjuje većina suspendovanih čvrstih čestica iz vode,
 • otklanjanje deponija pored voda,
 • uvesti veće kazne za nelegalni ulov riba,
 • podizanje svesti kod ljudi (edukacijom) i održivi razvoj naših voda.