Živopisno jezero Žabar

Živopisno jezero Žabar

http://jezerozabar.com

U Republici Srpskoj, u mestu Obudovac,  na 173 km udaljeno od Beograda nalazi se ovo prelepo, živopisno jezero.

Ribolov na jezeru Žabar obavlja se samo i isključivo po principu i u skladu sa pokretom „Uhvati i pusti“ , te se svi uhvaćeni primerci ribe nakon merenja i fotografisanja u što kraćem roku vraćaju u vodu.
U jezeru se mogu naći: šaran, amur i veliki broj kapitalnih primeraka grabljivih vrsta ribe: som, štuka, smuđ, bucov.

Jezero Žabar nastalo je iskopavanjem šljunka u periodu od polovine šezdesetih do kraja sedamdesetih godina prošlog veka, kada je i dobilo konačni izgled koji ga i danas krasi. Kompleks jezera zauzima površinu od 26 ha, od čega je 19 ha pod vodenim ogledalom.

Obale jezera su obrasle travom, šumom i ukrasnim drvećem, a priobalni deo vodenim biljem: šašom, rogozom i trskom.

Svake godine se na jezeru Žabar održava tradicionalno takmičenje pod nazivom Vulkan Carp Cup. Ovo takmičenje je pozivnog karaktera i fond nagrada iznosi 65% od ukupno uplaćene kotizacije.Na jezeru se po potrebi redovno vrši plansko hranjenje i dohranjivanje ribe. Počevši od sezone 2017, uvelo se  redovno hranjenje ribe.

 

(Izvor:http://jezerozabar.com)