Štuka – ajkula slatkovodnih voda

Štuka – ajkula slatkovodnih voda

Zanimljivosti o štuki:

  • Nazivaju je rečnom ajkulom jer napada sve živo što se okreće u vodi: rakove, ribe, žabe, pa čak i barske ptice i pačiće;
  • Postoji još jedan termin koji je rezervisan za ovu ribu – higijeničarka voda, jer su joj omiljen ulov povređene i bolesne ribe, pa na taj način povećava zdrav riblji fond;

 

(Izvor: www.musicar.rs)

 

  • Zubi su joj veoma oštri i ima ih oko 700;
  • Najveća brzina plivanja je i do 60 km/h, a težina i više od 30kg;
  • Ima veoma rastegljiv želudac koji joj omogućava da proguta veliki plen, skoro svoje veličine;
  • Životni vek se razlikuje kod ženki i kod mužjaka – ženke mogu da žive oko 35 godina, dok mužjaci mogu da žive od 10 do 15 godina.