Poskupljuju dozvole za rekreativni ribolov u 2021. godini

Poskupljuju dozvole za rekreativni ribolov u 2021. godini

Rekreativni ribolov na ribarskom području u zaštićenom području svi će plaćati 4.000 dinara. Izuzetak su zaštićena područja, parkovi prirode „Sićevačka klisura“ i „Ponjavica“, specijalni rezervati prirode „Ritovi donjeg Potisja“ i „Jerma“, zaštićeno stanište „Bara Trskovača“ i predeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ gde će ribolovci morati da izdvoje 2.000 dinara godišnje. Za zaštićena područja Palića i Ludaškog jezera dozvola će koštati 2.500 dinara, za park prirode Zlatibor i Radan 3.000 dinara, a pecanje u nacionalnom parku Tara iznosiće 4,5 hiljada dinara.

U zaštićenim područjima Đerdapa, Gornjeg Podunavlja, Karađorđeva, Stare Tise, Obedske bare, Bačkotopolske doline i Uvca rekreativni ribolov će se  plaćati  5.000 dinara. U parku prirode Stara planina dozvola košta 6.000 dinara, a u predelu izuzetnih odlika reke Gradac 10.000 dinara.

Pravilnikom je propisano da dnevne dozvole za pecanje na ribolovnim područjima koštaju 1.000 dinara, a višednevne 2.000 dinara. Propisane cene primenjivaće se od 1. januara sledeće godine.

(Preuzeto sa www.propisi.net)