Nestvarno lepa Tisa

Nestvarno lepa Tisa

www.turizamusrbiji.rs

Tisa je reka veoma živopisnog karaktera, raznolikog toka koja protiče kroz pet država (Ukrajina, Rumunija, Slovačka, Mađarska i Srbija).

Izvire u ukrajinskim brdima, a glavni tok formiraju dve manje reke: Crna i Bela Tisa. Najveća je pritoka Dunava sa dužinom toka od 965 km. Reka Tisa u našoj zemlji zauzima severni deo Vojvodine, a u Srbiju ulazi kod sela Đale i svoj samostalni put završava kod Slankamena, ulivajući se u evropsku reku Dunav.

Pritoke Tise u Vojvodini su sa banatske strane : Zlatica, Galacka i Begej, a sa bačke strane : Kereš, Čik, Veliki kanal i Jegrička. Pritoke Tise u Banatu su kanalisane i priključene u hidrosistem Dunav – Tisa – Dunav.

Tisa u Srbiju ulazi niže grada Segedina i teče između Bačke i Banata u dužini od 164 kilometara. Kod Bačkog Gradišta Tisa ulazi na teritoriju Šajkaške, gde se vode Velikog bačkog kanala i Tise spajaju. Od šajkaških naselja na sadašnjem toku reke ostao je samo Titel. Kod Čuruga su, presecanjem toka reke, nastale mrtvaje Vrbica, Vranjak i Komonj. Kod Titela se nalazi rečno ostrvo, izuzetna retkost na toku reke Tise. Tisa se uliva u Dunav kod Starog Slankamena.

Plovidba na Tisi ima međunarodni značaj.

Predstavlja idealno mesto za ribolov i turizam u Vojvodini. U Tisi žive bela riba, šaran, deverika, som, smuđ, štuka, babuška, tostolobik, kečiga, amur…

Cvetanje Tise – prirodni fenomen

Cvetanje Tise je prirodni fenomen koji je zbog sve većeg interesovanja turista podstakao i pokretanje manifestacije Kad Tisa cveta.

(Izvor: www.kurir.rs)

Tiski cvet je u stvari insekt koji spada u vodene cvetove – larva ovog insekta provodi tri godine u mulju reke, zatim izlazi na površinu, započinje svoj ljubavni let, razmnožava se, polaže jaja i do sumraka pada na površinu reke završavajući svoj životni vek. Ovi insekti zlatnozelenog tela i crnih očiju, nalik na vilinkonjice, izlaskom na površinu vode u velikim rojevima kreiraju prizor za pamćenje koji privlači veliku pažnju ljubitelja prirode.

Ovo je insekt koji spada u vodene cvetove. Dugačak je 8 – 12 cm, a razmak krila mu je 6 – 7 cm. Ova vrsta je poznata kao najveća vrsta vodenih cvetova u Evropi. Tisa „ cveta “ sredinom juna, a „ cvetanje “ koje se dešava uvek uveče traje petnaestak dana.

Cvetanje reke je fenomen star 200.000 godina, a pored Tise dešava se još samo u Kini, na reci Hoangho.

Ljubitelji reka se uvek vraćaju na Tisu, a svakim odlaskom sa nje ostaju im nezaboravne uspomene.

Nije slučajnost i bez razloga što svi koji posete ovu reku imaju veliko poštovanje prema njoj i što jedva čekaju da joj se opet vrate.